Kalojen hyvinvointi

Kala, kuten muukin eläinkunta, on luonnosta riippuvaista. Tästä johtuen ne ovat hyvin herkkiä ihmisen toiminnalle. Niin pyydetyt kuin kasvatetutkin kalat on käsiteltävä oikeaoppisesti, tuottamatta turhaa kärsimystä eläimelle.

Kaikissa kala-alalla tehdyissä tutkimuksissa huomio kiinnittyy oikeaoppiseen kalankäsittelyyn. Oikein käsiteltynä kalan säilyvyys, aistinvarainen laatu ja ravintoarvojen säilyvyys paranee – aina kuluttajalle saakka.

Huonosti käsitelty tai stressaantunut tuore kala pilaantuu paljon nopeammin, koska kalan elimistö vielä kuollessaan jatkaa edelleen entsyymitasolla toimintaansa.

Töitä koko arvoketjulle

Sekä luonnonvaraisen että kasvatetun kalan surmaamisen on tapahduttava nopeasti ja tehokkaasti. Tämä tapahtuu ensin tainnuttamalla kala, sen jälkeen verestämällä, perkaamalla ja välittömästi jäähdyttämällä kala sulavan jään lämpöön eli 0–3 asteeseen.

Suurimmat uhat kalojen terveydelle ja hyvinvoinnille tuovat ympäristöön kohdistuvat paineet. Luonnonvarainen kala ei kestä pitkään suuria veden laadun muutoksia, vaan alkaa kärsiä hyvin nopeasti.

Tämän vuoksi kaikki ympäristömuutokset tulee arvioida aina välillisesti, sekä kalastajien toimeentulon säilyttämiseksi, että kalojen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Hyvinvoiva kalakanta antaa vuosikymmeniksi töitä koko arvoketjulle. Me Hätälällä pyrimme aina vahvistamaan ja viemään tätä asiaa eteenpäin.

Vuosittaisia auditointeja

Koska elävän kalan hyvinvointi on laadukkaan raaka-aineen elinehto, teemme vuosittaisia auditointeja kasvatuslaitoksiin ja kalastusalueille. Kalan käsittelyalueilla suoritetaan perusteellinen katselmus ja selvitys siitä, kuinka hyvin kalan kasvatus ja käsittely on hoidettu.

Kaikista epäkohdista annetaan auditoinnin jälkeen palaute. Lainmukaisesta kasvatustiheydestä vaaditaan tarvittava dokumentaatio ja käydään läpi eläinlääkärin antama raportti. Myös mahdollisten kalatautien riskienhallintasuunnitelma käydään läpi.

Kalatautien ehkäiseminen on noussut perin tärkeäksi esimerkiksi Atlantin lohen viljelyssä Norjassa. Kokemuksemme perusteella kalatautien ehkäiseminen on Norjassa ja Suomessa erinomaisella tasolla.

Hätälä Oy tekee tiivistä yhteistyötä mm. Oulun ympäristöviraston valvovan eläinlääkärin kanssa. Sieltä saamme tärkeää tietoa lainsäädännön muutoksista. Olemme myös aktiivisia jäseniä erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä toimielimissä, joiden tavoitteena on mm. edistää kestävää kehitystä kalanjalostuksessa ja edistää kalan käyttöä monipuolisena elintarvikkeena.

Näillä keinoilla viemme, tuemme ja kehitämme kalanjalostusteollisuutta kokonaisuudessaan eteenpäin.