Hätälän väki

Yrityksessä työskentelee pääsääntöisesti noin 90 työntekijää. Lisäksi yritys työllistää välillisesti yli 200 kalastajaa ja kalankasvattajaa sekä kymmenittäin kuljetusliikkeiden ja muiden yhteistyökumppaneiden työntekijöitä.

Hätälän toiminta on läpinäkyvää, pidämme kiinni avoimesta viestinnästä ja sisäisen sloganin ”väki painaa hiileen” toteutumisesta.

Hätälän väkeä ohjaavat arvot:

  • Yhteisöllisyys. Toimintaa ohjaavat perheyrityksen perinteiset arvot: luotettavuus, rehellisyys, työntekijän ja asiakkaan arvostaminen.
  • Yksilön vastuu. Jokainen työntekijä tietää vastuunsa ja oman roolinsa. Tiedottaminen on avointa ja sitä tapahtuu vuorovaikutteisesti kaikilla työyhteisön tasoilla.
  • Osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuus. Jokainen työyhteisön jäsen voi vaikuttaa omaan työhönsä ja oman osastonsa asioihin. Vaikuttamista voi tapahtua pienissä ja suurissa asioissa, jokainen on vastuussa omien mielipiteidensä ja ideoidensa eteenpäin viemisestä.
  • Yhdessä oppiminen ja osaamisen jakaminen. Oman väen keskuudessa on hyvä jakaa omaa osaamistaan ja saavuttaa näin asetettuja tavoitteita. Yhdessä oppimista voi ja saa tapahtua vaikka päivittäin. Yleinen tunnetila vaikuttaa työssä viihtymiseen, työn tekemiseen sekä innovatiivisuuteen.
  • Hätälä kohtelee kalastajia ja yhteistyökumppaneitaan oikeudenmukaisesti ja rehellisesti. Kalastajia kunnioitetaan ja arvostetaan. Toiminnassa huomioidaan kalastaja kokonaisvaltaisesti ja vastuullisesti. Tämä näkyy pitkäjänteisenä ja vuorovaikutteisena yhteistyönä.