Hätälä nousi BRC-standardin korkeimpaan luokkaan – vahvistaa kalayhtiön asemia vientimarkkinoilla

Uutinen 24.04.2017

Hätälä nousi BRC-standardin korkeimpaan luokkaan – vahvistaa kalayhtiön asemia vientimarkkinoilla

Kalatuotteita valmistava ja markkinoiva Hätälä Oy on saavuttanut kansainvälisen BRC-sertifikaatin harvinaisen AA-luokituksen. Koko Euroopassa on vain noin 140 elintarvikealan yritystä, jotka ovat yltäneet BRC-standardin korkeimmalle tasolle. Kaiken kaikkiaan standardissa on viisi tasoa.

Hätälän varatoimitusjohtajan Matti Isohätälän mukaan BRC-sertifikaatin nostaminen AA-luokkaan on vaatinut Hätälältä tuotantoprosessin tarkentamista entisestään, valvonnan lisäämistä prosessin kaikissa vaiheissa sekä tuotantotilojen rakenteellisia muutoksia.

”Investoinnit ovat olleet yhteensä noin 800 000 euron suuruiset”, hän laskeskelee.

Hätälä sai ensimmäisen BRC-sertifiointinsa vuonna 2014 ensimmäisenä kala-alan yrityksenä Suomessa. Tähän asti Hätälä on ollut toiseksi korkeimmalla tasolla A. Korkeimman AA-luokituksen saavuttaminen perustuu Matti Isohätälän mukaan yhtiön laatutyössään noudattamaan jatkuvan parantamisen periaatteeseen.

BRC on maailmanlaajuisesti tunnetuin ja kattavin elintarvikkeiden laatua sekä turvallisuutta määrittävä standardi ja laatujärjestelmä. Tiukkojen BRC-vaatimusten täyttäminen tarkoittaa, että kuluttajat voivat olla varmoja Hätälän tuotteiden korkeasta laadusta ja turvallisuudesta.

Monet isot eurooppalaiset kauppaketjut edellyttävät Matti Isohätälän mukaan tavarantoimittajiltaan BRC-standardin noudattamista. Standardin AA-taso parantaakin entisestään Hätälän mahdollisuuksia vientimarkkinoilla, joilla se hakee yhä vahvempia asemia.

”Pyrkimyksemme on, että liikevaihdostamme 20 prosenttia tulee viennistä vuonna 2020. Liikevaihtoa tavoittelemme samana vuonna noin 100 miljoonaa euroa”, hän kertoo.

Lupaavimmiksi vientimarkkinoiksi varatoimitusjohtaja Isohätälä nimeää Baltian maat, Ruotsin, Tanskan ja Ison-Britannian. Viennin keihäänkärkituotteita ovat hänen mukaansa avotulella loimutetut lohi ja kirjolohi sekä valmiit, kypsät kalaruokatuotteet kuten kalapihvit. Hätälä esittelee tuotteitaan Brysselissä huhtikuun lopulla pidettävässä suuressa Seafood Expo Global -tapahtumassa.

BRC-standardi on alun perin brittiläisten supermarket-ketjujen järjestön British Retail Consortiumin asettama standardi vähittäiskaupan tavarantoimittajille. Sittemmin se on levinnyt laajasti käyttöön eri puolille Eurooppaa. Myös Suomessa sertifioinnin vaatiminen on vähitellen yleistymässä.

Suosittele