Eettiset näkökulmat ovat tärkeä osa Hätälän jokapäiväistä toimintaa. Käytämme tuotteissamme vastuullisesti pyydettyä kalaa, suosien lähialueilta ja Pohjoismaista hankittuja
raaka-aineita.

Elävän kalan hyvinvointi on laadukkaan raaka-aineen elinehto ja vaikuttaa jopa kalan säilyvyyteen. Teemme vuosittaisia auditointeja kasvatuslaitoksiin ja kalastusalueille varmistaaksemme, että kaikki ostamamme kala on mahdollisimman ympäristöystävällisesti tuotettua ja oikeaoppisesti pyydettyä.

Hätälän tuotteiden hiilijalanjälkeä pienentävät kasvatetun lohen lyhyet kuljetusmatkat Pohjois-Norjasta Oulun tehtaallemme. Kotimaiset kalat hankimme lähialueilta Pohjois-Suomesta sekä Selkämeren ja Perämeren rannikkoseuduilta, paikallisilta kalastajilta. Pyrimme hyödyntämään tuotannossamme myös järvikalojen pyynnin sivutuotteena tulleet saaliit.