Kala ja ympäristö

Hätälä Oy:lle eettiset näkökulmat lohen ja muiden kalojen jalostajana ovat tärkeitä ja osa jokapäiväistä toimintaa. Kuulumme Elintarviketeollisuusliittoon ja Kalateollisuusyhdistykseen, joiden tavoitteena on mm. edistää kestävää kehitystä kalanjalostuksessa ja kalan käyttöä monipuolisena elintarvikkeena.

Kala ja sen käyttäminen ravintona on ympäristöystävällistä. Kalan kulutus Suomessa on varsin vaatimatonta verrattuna esimerkiksi sian- ja naudanlihan tai siipikarjan kulutukseen, joita Euroopassa syödään jopa kahdeksan kertaa enemmän kuin kalaa.

Kalastaminen on ympäristölle kestävän kehityksen mukaista, jos vain kalakantojen ylikalastamista valvotaan oikein. Ympäristölle, tässä tapauksessa vesistöille, on erittäin hyödyllistä että kalaa nostetaan pois vedestä kulutusta varten. Tällä tavoin luonto pääsee uusiutumaan tehden tilaa myös muille kalalajeille.

Työtä kalastajille

Kalavesiemme monimuotoisuus onkin yksi Suomen vahvuus. Maamme sadoissa järvissä, joissa ja meressä elää kymmeniä luonnonvaraisesti lisääntyviä kalalajeja.

Kalastus Suomessa on verrattain vähäistä, joten ostamalla luonnonkalaa Suomesta turvaat samalla luonnon uusiutumiskiertoa ja työtä kalastajille. Kalaa käyttämällä saat terveellistä ja luonnonmukaista ruokaa osaksi muuta ruokavaliotasi.

Kalastetun kalan lisäksi Suomessa ja muualla maailmassa on saatavana viljeltyä kalaa, jonka ympäristökuormitus on erilainen kuin kalastetun kalan. Viljellyn kalan tuotannossa kasvatuspaikan sijainnin merkitys korostuu.

Vastuullista kasvatusta

Paikalta ja ympäristöltä vaaditaan tiettyjä perusedellytyksiä, kuten veden virtaus ja puhtaus, happipitoisuus, pohjan muoto ja syvyys sekä sijainti muuhun ympäröivään teollisuuteen sekä asutukseen.

Kasvatusaltaiden sijaintiin vaikuttavat myös ympäristöluvat, joiden perusteella tietyllä alueella voi kasvattaa tietty määrä kalaa. Ympäristölupia kontrolloidaan tarkoin, joka on osittain Suomessa johtanut kirjolohen viljelyn vähenemiseen.

Kasvatetun kalan ympäristökuormitus käsitetään niin kutsuttuna pistekuormituksena, jolloin alueelle muodostuu ympäristökuormaa vain pienelle alueelle.

Vertailun vuoksi mainittakoon maatalous, joka on hajakuormittavaa eli kuormitus vaikuttaa laajoihin alueisiin. Tämä johtuu siitä, että maatalouden kasteluvedet yleensä virtaavat jokiin ja sitä kautta meriin aiheuttaen ravinnerikastumista.

Koska kalanviljely on pistekuormittavaa, kalanviljelyyn käytettäviä altaita siirretään muutamien vuosien välein useaan eri paikkaan noin 25–200 km alueella, jotta merenpohja pääsee uusiutumaan.

Lähellä tuotettua, kasvatettua kalaa

Kasvatettu kala syö pääasiassa eri kalalajeista valmistettua kalarehua, joka tuotetaan taloudellisesti vähäarvoisista kaloista tai kalanjalostuksessa hukkaan menevistä kalan osista. Kalanrehuun käytettävä kala on usein ihmisille sinänsä kelpaavaa, hyvälaatuista kalaa, mutta kaupallista merkitystä tai mahdollisuuksia jalostukseen näillä kalalajeilla ei ole.

Syitä tähän voi olla monia. Esimerkiksi jos kalan koko on liian pieni jalostettavaksi, kalalle ei ole markkinoita eikä kysyntää, jos kalakanta on liian suuri ja kalastusta pitää lisätä että luonto pysyy tasapainossa.

Kasvatetun kalan ympäristökuormitus Suomessa on erittäin pieni, joten kestävän kehityksen näkökulmasta määriä voisi kasvattaa vielä merkittävästi. Toiminnan kasvattaminen loisi uusia työpaikkoja Suomeen ja välillisesti myös kalanjalostajille. Kasvatettua kalaa on tarjolla ympäri maailman.

Vähiten kuormitat ympäristöä ostamalla lähellä tuotettua, kasvatettua kalaa. Tuotteen hiilijalanjälki kasvaa myös sen mukaisesti, miten kaukaa kala tuodaan ruokapöytään.

Huomioimme kaikessa toiminnassamme kalastuksen ja kalanviljelyn ympäristöhaitat ja -hyödyt. Kaikki ostamamme kasvatettu kala on GMO-vapaalla rehulla kasvatettua, mahdollisimman ympäristöystävällisesti pyydettyä ja tuotettua sekä lyhyiden kuljetusmatkojen kautta Ouluun tuotua.